Pentheus (Giorgos Pikoulis) and his stupid body guard (Konstantine Ioakimides)